Pin It

Zapadła decyzja – mama wraca do pracy, a tata idzie na urlop ojcowski. Jak w takiej sytuacji przysługuje zasiłek macierzyński?

Zgodnie z prawem, jeżeli matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, rezygnuje z dalszego pobierania zasiłku i chce powrócić do pracy, wówczas pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego może wykorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Zasada ta ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

Matka, rezygnując z pobierania zasiłku, do pisemnego wniosku w tej sprawie dołącza również swoje oświadczenie potwierdzające datę, od której ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli zasiłek ten wypłacany jest przez ZUS, to dodatkowo wymagane jest zaświadczenie pracodawcy o terminie zaprzestania przez pracownicę korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Ojciec dziecka, który występuje o zasiłek macierzyński w przypadku skrócenia przez matkę pobierania tego zasiłku, powinien przedłożyć skrócony akt urodzenia dziecka i zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie, przez który matce dziecka przysługiwał oraz został wypłacony zasiłek macierzyński.


Potrzebujesz szybkiej pożyczki? Załatwisz ją w 10 min. tutaj!


Ojcowski a zasiłek

Ubezpieczony ojciec, który wychowuje dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Zasiłek przysługuje wówczas zarówno pracownikom korzystającym z takiego urlopu, jak i innym osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, ale niebędącymi pracownikami.

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, wymagane są:

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka) albo postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka)

– oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu

– wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem.

W każdym przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS dodatkowo wymagane jest zaświadczenie płatnika składek na druku: ZUS Z-3 (w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami), ZUS Z-3b (w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych), ZUS Z-3a (w przypadku innych ubezpieczonych niebędących pracownikami).

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ