Pin It

Najpierw tygodniami przeglądaliście całą stertę katalogów, odwiedzaliście sklepy i zasięgaliście różnorodnych opinii, aby wybrać jak najlepszy wózek dla swojego dziecka. Przekonani, że macie najbezpieczniejszy i najwygodniejszy pojazd, jaki można było wam zaoferować, idziecie na pierwszy spacer i okazuje się, że coś nie gra. Hamulec się zacina, budka skrzypi, system składania jest zepsuty, rama jest krzywa, wózek przechyla się w jedną stronę, odpadają kółka, a stelaż jest niestabilny i sprawia wrażenie, że zaraz się rozsypie – to tylko niektóre z możliwości usterek. Co wtedy robić?

Oczywiście, to tylko jeden ze scenariuszy, a podane wady są tylko przykładowe, co nie oznacza, że się nie zdarzają. Równie dobrze może się okazać, że w wózku, który przez wiele miesięcy sprawował się bardzo dobrze, nagle zauważasz jakąś usterkę. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy naprawy wózka trwają zbyt długo, nie przynoszą żądnych rezultatów, producent odmawia zwrotu kosztów, a dziecko nie może wyjść na spacer, bo nie masz nawet wózka zastępczego? Okazuje się, że to wcale nierzadkie problemy i wielu rodziców musi się z nimi zmagać. I często wymaga to wiele cierpliwości.

Każdy po stwierdzeniu wad jakiegoś wyrobu, ma prawo go zareklamować na podstawie paragonu lub innego dowodu zakupu. Można to zrobić, albo korzystając z tytułu gwarancji (jeżeli gwarant – producent, importer, sprzedawca – ją dostarczył, co nie jest obowiązkowe), albo z tytułu niezgodności towaru z umową. To, którą możliwość wybierzemy, zależy wyłącznie od nas i jest to kluczowa decyzja, od niej bowiem zależy jaki będzie finał naszej historii z reklamowaniem wózka (sprzedawca nie ma prawa nam tego narzucić, podobnie jak nie może określić, w jaki sposób reklamacja zostanie zrealizowana).


Jesteś w trakcie przygotowywania wyprawki dla mającego przyjść na świat maluszka? TUTAJ znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

WYPRAWKA DLA NIEMOWLAKA


Gwarancja

Na ogół producent dołącza do wózków gwarancję, co nie leży jednak w jego obowiązku i jest całkowicie dobrowolne. Zazwyczaj ma ona postać papierową i dołączana jest do niemal każdego produktu. Warto zwrócić uwagę, czy są na niej zawarte informacje o obowiązkach gwaranta, ponieważ w przypadku ich braku – nie mamy do czynienia z gwarancją.  Jeżeli uznamy, że lepiej jest powołać się na niezgodność towaru z umową, nie musimy wcale korzystać z gwarancji. Warto jednak już w chwili zakupu zapytać, kto i na jak długo tę gwarancję udziela.

Jeżeli reklamujemy towar korzystając z gwarancji, reklamację składamy w miejsce, które jest na niej wskazane (np. punkt serwisowy, sprzedawca). Powinno być to określone w warunkach gwarancji. Czas jej trwania jest ustalony przez gwaranta, w przypadku wózków warto zastanowić się, czy okres krótszy niż dwa lata faktycznie jest dla nas korzystny. Zwykle gwarant określa też, jakich usterek gwarancja nie obejmuje, stąd warto to sprawdzić, zanim poruszymy problem związany z wadliwym sprzętem. To, w jakim terminie zostaniemy poinformowani o tym, czy nasza reklamacja została uznana, także powinno być określone w gwarancji (jeżeli termin przekracza 14 dni, warto wziąć pod uwagę, czy są to dla nas korzystne warunki, chyba że wymagane jest sprowadzenie części z zagranicy, wówczas realizacja gwarancji się przedłuży). Gwarancja powinna także zawierać informacje dotyczącego tego, czego może żądać konsument. Na ogół jest to bezpłatna naprawa w wyznaczonym serwisie. Warto zwrócić uwagę, czy gwarant określa po ilu naprawach będzie można wymienić towar na nowy. Jeżeli gwarancja nie zawiera informacji dotyczących zwrotu kosztów dostarczenia towaru do naprawy, lepiej ustalić to już podczas jej składania.

Często po wcześniejszym  złożeniu reklamacji z tytułu gwarancji, trudno jest zareklamować później towar z tytułu jego niezgodności z umową.  W chwili, gdy decydujemy się na skorzystanie z gwarancji, sprzedawca jedynie pośredniczy w naszym kontakcie z gwarantem. Warto wtedy ustalić ze sprzedawcą, kiedy ma zamiar zgłosić problem i dostarczyć wózek do serwisu. Jeżeli w tym czasie minie już okres dwóch miesięcy odkąd zauważyliśmy wadę, nasza szansa na reklamowanie z tytułu niezgodności z umową przepada. Poza tym, jeżeli gwarant odpisze, że nie uznaje reklamacji odpowiednio to uzasadniając, daje też atut sprzedawcy, aby na tej podstawie postąpił podobnie. Stąd warto zastanowić się już na początku, na które rozwiązanie się decydujemy (gwarancja czy niezgodność towaru z umową), zamiast później zmieniać je już po zgłoszeniu reklamacji, gdyż jest to mniej korzystna opcja.

Towar niezgodny z umową

Skorzystanie z tej możliwości, nazywanej też reklamacją z ustawy, jest dla nas lepszym rozwiązaniem. Żaden sprzedawca nie może jej ograniczyć, wyłączyć, a każdy kupujący jest chroniony tą ustawą z mocy prawa, co obowiązuje pomimo gwarancji nadanej przez gwaranta. Za niezgodność towaru z umową (ujawniła się wada, o której wcześniej nie wiedzieliśmy) odpowiada sprzedawca. Nie ma takiej możliwości, aby sprzedawca odmówił nam przyjęcia tej reklamacji.Powinniśmy  poinformować go o usterce w terminie dwóch miesięcy od jej zauważenia. Jeżeli w tym czasie nie powiadomimy sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, tracimy uprawnienia do reklamowania. Natomiast termin, w jakim można złożyć reklamację od momentu zakupu towaru, to dwa lata. Reklamację składamy na piśmiebezpośrednio u sprzedawcy, tj. przedsiębiorcy u którego nabyliśmy wadliwy produkt.

Niezgodność towaru z umową może wynikać z kilku powodów, np. nie ma możliwości korzystania z towaru w tym celu, do jakiego został przeznaczony; jego właściwości nie są zgodne właściwościami cechującym towar tego rodzaju; towar nie odpowiada naszym oczekiwaniom gwarantowanym przez sprzedawcę czy producenta; towar został nieprawidłowo zamontowany czy uruchomiony przez sprzedawcę lub kupującego (mimo postępowania zgodnego z instrukcją).

Reklamację z uzasadnieniem składamy na piśmie u sprzedawcy. O tym, czy zostanie ona rozpatrzona, powinniśmy się dowiedzieć niezwłocznie. Jeżeli do 14 dni od zgłoszenia reklamacji nie otrzymamy żadnej informacji od sprzedawcy – oznacza to, że reklamacja została uznana (powinniśmy otrzymać taką wiadomość na piśmie, przesłaną pocztą). Brak odpowiedzi od sprzedawcy to tzw. domniemane uznanie roszczenia. Oznacza to, że już 15 dnia od złożenia reklamacji możemy skierować do sklepu pismo, w którym na podstawie art.8 ust.3 z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, mamy prawo żądać w terminie pięciu dni realizacji naszego roszczenia. Jeżeli działanie to okaże się bezskuteczne, wówczas może dojść do odstąpienia od umowy (wspomaga to jedne z orzeczeń Sądu Najwyższego, który uznał, że jeżeli sprzedawca przyjmuje domniemanie, ale nie realizuje naszego żądania, to można odstąpić od umowy).

Warto jednak pamiętać, że w przypadku powoływania się na niezgodność towaru z umową, w pierwszej kolejności możemy domagać się wyłącznie naprawy (nieodpłatnej) lub wymiany wózka na nowy. Jeżeli nie jest to możliwe, możemy żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy(sprzedawca zwraca nam pieniądze, my oddajemy wózek).

Obniżenie ceny oraz odstąpienie od umowy wchodzi w grę wtedy, gdy kupujący byłby narażony podczas naprawy czy wymiany na znaczne niedogodności, albo, gdy sprzedawca nie zdoła zrealizować żądania wymiany czy naprawy w odpowiednim czasie. Niezgodność musi mieć jednak istotny charakter, czego przykładem może być całkowity brak możliwości korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem (np. w wózku odpadają koła), bądź, gdy stwarza on zagrożenie (np. dziecko może wypaść z wózka).

Istotne jest, aby zgłosić sprzedawcy niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od chwili zauważenia wady, inaczej reklamacja zostanie odrzucona. Lepiej wystrzegać się pisania w reklamacji, że już od momentu zakupu wózka (jeżeli miało to miejsce w okresie dłuższym niż dwa miesiące temu) zauważyliście trudności w jego użytkowaniu, ponieważ wówczas tracimy uprawnienia do reklamacji i jest to doskonały argument dla sprzedawcy, aby ją odrzucić.

Przykładowe problemy z wózkami:

Usterkę zauważyłam już w pierwszych tygodniach korzystania z wózka.

Jeżeli do pół roku od chwili zakupu wózka zauważymy jakąś wadę, to istnieje domniemanie,  że była ona już w momencie, gdy go kupowaliśmy. Wówczas nie musimy udowadniać jej istnienia, lecz sprzedawca musi się do niej ustosunkować.

Sklep, w którym kupiłam wózek i chcę go teraz zareklamować, już nie istnieje.

W tym przypadku kierujemy reklamację do producenta, korzystając z dołączonej do wózka gwarancji. Należy dobrze zapoznać się z określonymi na niej warunkami oraz żądać zrealizowania zawartych w niej zapisów.

Można też dochodzić swoich roszczeń u sprzedawcy, który zlikwidował sklep. Jeżeli jest to spółka postawiona w stan likwidacji, to za jej zobowiązania wciąż odpowiada zarząd. Można wówczas zażądać zwrotu pieniędzy, jednak jest to rozwiązanie, przy którym warto zaopatrzyć się w cierpliwość, gdyż zanim zostanie zrealizowane, może upłynąć dosyć dużo czasu.

Naprawa wózka nie przyniosła żadnego efektu – znów pojawia się ten sam problem.

Jeżeli naprawiamy wózek kilkakrotnie i wciąż pojawia się ta sama usterka, to warto skorzystać z orzecznictwa sądowego. Jeżeli okaże się, że wada jest nieusuwalna, można odstąpić od umowy.

Sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji.

Przyjmowanie reklamacji jest obowiązkiem sprzedawcy, jeżeli jednak mimo to nie chce tego zrobić, wtedy można skorzystać z dwóch możliwości. W przypadku pierwszej z nich, idziemy do sklepu w towarzystwie świadka (nie może to być nikt z rodziny), mając przy sobie dwa egzemplarze pisma ze swoimi roszczeniami. Jeżeli sprzedawca odmawia przyjęcia reklamacji, wtedy odczytujemy swoje pismo i prosimy świadka o podpis, iż w jego obecności została przeczytana oraz odmówiona reklamacja.Wówczas jest to uznawane przez sądy za „doręczone”. Druga możliwość, to przesyłamy reklamację do sprzedawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtedy otrzymujemy informację od poczty, że pismo dotarło. W przypadku, gdy sprzedawca się do tego nie ustosunkuje, zachodzi tzw. domniemane uznanie roszczenia.

Potrzebuję wózka zastępczego.

Danie wózka zastępczego na okres naprawy naszego zakupu, to skomplikowana kwestia. Wykonanie zastępcze jest uwarunkowane pojęciem zwłoki lub nienależytego wykonania, co  musi być określone przez sąd i wynika z kodeksu cywilnego. Nie jest to konieczne w przypadku, gdy na skutek braku wózka mogłoby dojść dopowiększenianaszej szkody (np. jesteśmy zmuszani go wypożyczać, ze względów zdrowotnych dziecka lub rodzica itp.). Jeżeli potrafimy zatem uzasadnić, że nie mając wózka zastępczego, ponosimy ewidentną szkodę,  możemy mieć takie roszczenie, ale prawnie nie możemy wymusić na sprzedawcy jego zrealizowania.

Gwarancja na wózek już się skończyła.

Jeżeli okres objęty gwarancją już minął, pozostaje nam wyłącznie naprawa płatna, co najlepiej zrobić w autoryzowanym serwisie. Najdłuższą gwarancję wśród producentów oferuje firma Teutonia – 3 lata.

Gdzie szukać pomocy?

W przypadku, gdy podczas reklamowania wózka napotykamy wiele problemów, bądź mamy jakieś związane z tym wątpliwości możemy zgłosić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta, który bezpłatnie udzieli pomocy prawnej oraz pomoże przygotować odpowiednie dokumenty (tutaj znajdziesz listę rzeczników ze wszystkich województw). Od lipca bieżącego roku każdy może też korzystać z bezpłatnej porady prawnej udzielanej przez ekspertów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Aby ja uzyskać, należy dokładnie opisać swoją sprawę i wysłać na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Konsultacja:  Stanisław Pakos, powiatowy rzecznik konsumentów

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

2 KOMENTARZY

  1. od niedawna mam wózek passo marki euro-cart, jest bezpieczny i komfortowy, duzy plus za funkcje bujania gondoli pryz której moj synek od razu zasypia

  2. Ja mam swój wózek już od 1,5 roku i na szczęście prócz wymiany dętki w kole nic innego się nie zepsuło, to model Passo z euro cart, wielofunkcyjna bryka, naprawdę stabilna i z dobrych jakościowo materiałów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ