Pin It

Urlop macierzyński 2014 oznacza nawet rok wspólnie spędzonego z dzieckiem czasu. Mamy mogą bowiem korzystać nie tylko z urlopu macierzyńskiego, ale również dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Daje to łącznie 52 tygodnie spędzone z dzieckiem.

Urlop macierzyński to płatna przerwa w pracy przysługująca kobiecie, która urodziła dziecko. Ma on służyć zarówno regeneracji sił matki, jak i jej opiece nad noworodkiem. Dotyczy on jedynie kobiet, które są zatrudnione na umowę o pracę. W najkorzystniejszej sytuacji są panie zatrudnione na czas nieokreślony, bowiem mogą one korzystać z urlopu macierzyńskiego już na 6 tygodni przed terminem porodu, albo rozpocząć go w dniu porodu. W przypadku zatrudnienia na czas określony, w sytuacji, gdy umowa kończy się przed terminem porodu, umowa ta zostaje przedłużona do czasu rozwiązania ciąży, ale kobiecie nie przysługuje już prawo do urlopu macierzyńskiego, otrzymuje tylko zasiłek. Prawo do urlopu macierzyńskiego nie przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o dzieło, na umowę zlecenie, czy bezrobotnym. Przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński.

Aby otrzymać urlop macierzyński wystarczy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie ze szpitala o urodzeniu dziecka. Wszelkie wnioski o przyznanie urlopu nie są potrzebne. W trakcie jego trwania pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę, ewentualnie taką decyzję mógłby on podjąć dopiero po powrocie kobiety do pracy po upływie urlopu.

Kwestie związane z urlopem macierzyńskim oraz ojcowskim reguluje rozdział VIII Kodeksu pracy.


Jesteś w trakcie przygotowywania wyprawki dla mającego przyjść na świat maluszka? TUTAJ znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

WYPRAWKA DLA NIEMOWLAKA


Obecne warunki

Aktualnie czas trwania urlopu macierzyńskiego zależy wyłącznie od tego, ile dzieci urodziła kobieta. Jego wymiar wygląda następująco:

  • 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
  • 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
  • 33 tygodni (231 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
  • 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
  • 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

Jak podaje Kodeks pracy, już 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania opisanego powyżej okresu czasu.

14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie zarezerwowanych jest wyłącznie dla matki dziecka. Po tym czasie ma prawo zrezygnować z reszty urlopu. Wówczas pozostałe 6 tygodni urlopu przysługuje ojcu dziecka, (na jego pisemny wniosek).

Pracownica może zgłosić rezygnację z urlopu macierzyńskiego składając pracodawcy pisemny wniosek, w terminie co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy. Do tego wniosku dołączone powinno być zaświadczenie pracodawcy, który zatrudnia ojca, potwierdzające rozpoczęcie przez niego urlopu. Termin rozpoczęcia urlopu przez ojca musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z niego przez matkę.

Matce, która skorzysta z rocznego urlopu przysługuje zasiłek w wysokości 80%. Jeżeli zdecyduje się na urlop w wymiarze półrocznym – otrzyma 100%. O tym, czy matka chce korzystać z półrocznego czy rocznego urlopu, musi zadecydować nie później niż 14 dni po porodzie. Wówczas decydując się na cały rok, będzie to urlop płatny w wysokości 80%. Kobieta, która najpierw zdecyduje się na pół roku otrzyma 100%, a jeżeli wyrazi chęć przedłużenia go o kolejne pół roku – przez te kolejne pół roku otrzyma świadczenie w wysokości 60%.

Dodatkowy urlop macierzyński

Jak wynika ze zmian wprowadzonych w 2013 roku, pracownica może również skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni (przy jednym dziecku) lub 8 tygodni (przy porodzie mnogim). Urlop ten nie jest obowiązkowy i przysługuje na wniosek samej zainteresowanej. Dodatkowy urlop macierzyński może być podzielony na dwie części, przypadające bezpośrednio jedna po drugiej w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Dzięki temu rodzice mogą podzielić się urlopem, np. 3 tygodnie dla matki i 3 tygodnie dla ojca dziecka.

Pisemny wniosek o dodatkowy urlop albo o rezygnację z jego części należy złożyć u pracodawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem. Pracodawca musi taki wniosek uwzględnić.

Urlop rodzicielski

Specjalne 26 tygodni urlopu, na które można się zdecydować po upływie pierwszego półrocza urlopu macierzyńskiego, zostało nazwane urlopem rodzicielskim. Urlop ten jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, złożony na co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Jego okres trwania jest niezależny od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie i wynosi 26 tygodni. Można z niego skorzystać dopiero po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać jednorazowo lub w częściach (maksymalnie trzech), przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni. Rodzice mogą wówczas wymieniać się tym urlopem między sobą, na równych zasadach.

Jeżeli pracownica nie będzie chciała skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub wykorzysta go, ale w niepełnym wymiarze, to z urlopu rodzicielskiego lub jego części będzie mógł skorzystać pracownik-ojciec. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego powinna być zgłoszona pracodawcy pisemnie, z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zasiłek na urlopie rodzicielskim przysługuje w wysokości 80% (jeżeli kobieta zdecydowała się na ten urlop najpóźniej 14 dni po porodzie ), albo 60% (jeżeli pracownica złoży deklarację później).

52 tygodnie urlopu

20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego daje łącznie 52 tygodnie urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka, a  w przypadku, gdy kobieta urodzi ich więcej – od 65 do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Urlopy macierzyński, dodatkowy i rodzicielski muszą być wykorzystane bezpośrednio jeden po drugim.

Inne okoliczności

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje również kobiecie, która urodziła martwe dziecko oraz kobiecie, której dziecko zmarło przed upływem 8 tygodni życia. Wymiar tego urlopu wynosi wówczas 8 tygodni po porodzie i nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zgonu dziecka.

W razie zgonu kobiety w czasie urlopu macierzyńskiego, prawo do niewykorzystanej części tego urlopu przysługuje ojcu.

W razie urodzenia dziecka, które wymaga opieki szpitalnej, pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może wykorzystać jego pozostałą część w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

W przypadku, gdy matka rezygnuje z wychowania dziecka i oddaje je innym osobom bądź instytucjom, nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego, który przypada po dniu oddania dziecka. Urlop jaki będzie jej przysługiwał po porodzie nie może być jednak krótszy niż 8 tygodni.

Rodzice adopcyjni w kwestii urlopu macierzyńskiego mają takie same uprawnienia co rodzice biologiczni.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ