Pin It

Urlop rodzicielski został wprowadzony w 2013 roku. Zgodnie z jego założeniami, rodzice mają możliwość skorzystania z urlopu w wymiarze 26 tygodni, wymieniając się opieką nad dzieckiem, sprawując ją równocześnie lub łącząc urlop z pracą na nie więcej niż pół etatu.

Podstawowe założenia

Urlop rodzicielski wynosi 26 tygodni, a jego okres trwania jest niezależny od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Korzystanie z niego jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (podstawowy urlop macierzyński to aktualnie 20 tygodni, a dodatkowy –  6 tygodni). Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać zarówno pracownik – matka, jak i pracownik –ojciec na równych prawach.

Rodzice mogą korzystać z tego urlopu jednorazowo, albo w częściach, przy czym decydując się na tę drugą opcję, mają do wyboru podzielenie urlopu na nie więcej niż trzy części, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Rodzice tym samym mogą wykorzystać ten urlop jednorazowo w pełnym lub w niepełnym wymiarze, a także w częściach zarówno przez jednego nich, jak i dzieląc się wzajemnie tymi uprawnieniami. Zdaniem rządu, przewidywany minimalny wymiar jednej z części tego urlopu, tj. 8 tygodni, ma zapewnić pracodawcom zatrudniającym rodziców odpowiednie warunki do organizacji procesu pracy.

Przebywając na urlopie rodzicielskim, rodzice mogą „przeplatać się” opieką nad dzieckiem, np. z pierwszej części urlopu może skorzystać mama dziecka, z drugiej tata, a z trzeciej znów mama.

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego (20 tygodni), dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (26 tygodni) wynosi 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz od 65 do 71 tygodni w przypadku porodów mnogich.

książki dla dzieci

Urlop rodzicielski a umowy cywilnoprawne

W kwestii urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego w najlepszym położeniu są rodzice zatrudnieni na umowę o pracę. Kobiety pracujące na umowę zlecenie mogą skorzystać z rocznego urlopu rodzicielskiego pod warunkiem, że dobrowolnie przystąpią do ubezpieczenia chorobowego (na podstawie zgłoszenia odpowiedniego wniosku do ZUS-u). Nowe przepisy nie obejmą jednak kobiet wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, ze względu na brak możliwości dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego.

Składanie wniosków

Aby móc skorzystać z urlopu rodzicielskiego, pracownik powinien złożyć pisemny wniosek u swojego pracodawcy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia tego wniosku. Na piśmie należy wskazać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a jeżeli matka lub ojciec decydują się na korzystanie z urlopu rodzicielskiego w częściach – powinno się także określić termin zakończenia poprzedniej części urlopu.

W tym samym czasie z urlopu rodzicielskiego może korzystać tylko jeden z pracujących rodziców. Zarówno matka, jak i ojciec dziecka mogą skorzystać z urlopu na tych samych zasadach i mogą sami zadecydować, kto z nich skorzysta z niego w pełnym wymiarze, albo w jaki sposób się nim podzielą.

Składanie wniosków a zasiłek

Wysokość otrzymywanego zasiłku zależy od wyboru ścieżki uzyskania urlopów związanych z urodzeniem się dziecka. Istnieją tutaj dwa rozwiązania:

1. Jeżeli nie później niż 14 dni po porodzie złożymy wniosek do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, wówczas przez cały ten czas zasiłek będzie wynosił 80%.

W przypadku gdy takiego wniosku się nie złoży, wysokość zasiłku będzie wynosić
100% za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego
oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego.

2. W przypadku, gdy wniosek o dodatkowy urlop macierzyński złoży się w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia porodu (a wniosek o urlop rodzicielski razem z tym wnioskiem lub nie później niż 14 dni przed zakończeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego), wysokość zasiłku wynosić będzie 100% za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego.

Wykonywanie pracy na umowę zlecenia lub umowę o dzieło w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego u pracodawcy udzielającego tych urlopów nie ma wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Jeżeli matka zdecyduje, że chce powrócić do pracy, może zrezygnować z wykorzystania urlopu rodzicielskiego lub korzystania z niego w pełnym wymiarze. W takim przypadku z urlopu rodzicielskiego lub jego części może skorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Taka modyfikacja urlopu wymagałaby jednak złożenia pisemnego wniosku rodziców dziecka z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje dot. urlopu rodzicielskiego można znaleźć na stronie www.rodzicielski.gov.pl.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ